ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าชายช็องว็อน"

* พระบิดา : [[พระเจ้าซ็อนโจ]] (King Seonjo of Joseon) (26 พฤศจิกายน ค.ศ. 1558 — 16 มีนาคม ค.ศ. 1608)
** พระอัยกา : ลีโช [[องค์ชายท็อกฮึง]] (Prince Deokheung) (2 เมษายน ค.ศ. 1530 — 14 มิถุนายน ค.ศ. 1559)
** พระอัยยิกา : เจ้าหญิงพระชายาฮาดง จากตระกูลจองแห่งฮาดง (Grand Princess Consort Hadong of the Hadong Jeong Clan)
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม