ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทัลชาเบ็ด"

! เข้าร่วมวง
! ตำแหน่ง
! ปัจจุบัน
! สังกัดปัจจุบัน
|-
| คัง อึน-ฮเย (วิกกี)
| 3 มกราคม พ.ศ. 2554 – 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
| หัวหน้าวง แร็ปเปอร์หลัก นักร้องเสริม นักเต้นหลัก
| นักแสดง
| MBK Entertainment
|-
| โช กา-อึน (กาอึน)
| rowspan="2"| 3 มกราคม พ.ศ. 2554 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558
| นักร้องเสริม แร็ปเปอร์หลัก นักเต้นนำ
| ธุรกิจแฟชั้น
| ไม่มีสังกัด
|-
| ยัง จอง-ยุน (จียูล)
| align="center"| {{อายุ|2534|7|30}}
| นักร้องเสริม แร็ปเปอร์ นักเต้นนำ
| นักแสดง
| Jellyfish Entertainment
|-
|}
14,375

การแก้ไข