ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อนันตริยกรรม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
#'''ปิตุฆาต''' - ฆ่าบิดา
#'''อรหันตฆาต''' - ฆ่า[[พระอรหันต์]]
#'''โลหิตตุปบาทโลหิตุปบาท''' - ทำร้าย[[พระพุทธเจ้า]]จนถึงพระโลหิตห้อ ขึ้นไป เช่น พระเทวทัตได้ทำร้ายพระพุทธองค์ ในสมัย[[พุทธกาล]]
#'''สังฆเภท''' - ยังสงฆ์ให้แตกกัน ทำลายสงฆ์ (และผู้กระทำเป็น[[พระภิกษุ]])
 
ในส่วนของโทษหนักเบา และลำดับการให้ผลก่อนหลัง ของอนันตริยกรรม เรียงลำดับจากแรงที่สุดลงไป ได้ดังนี้
*สังฆเภทอนันตริยกรรม
*โลหิตุปบาทอนันตริยกรรม
*โลหิตตุปบาทอนันตริยกรรม
*อรหันตฆาตอนันตริยกรรม
*มาตุฆาตปิตุฆาตอนันตริยกรรม
880

การแก้ไข