ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แคลเซียมคาร์บอเนต"

ดุลสมการเคมีให้ถูกต้อง
(ดุลสมการเคมีให้ถูกต้อง)
(ดุลสมการเคมีให้ถูกต้อง)
เมื่ออยู่ในกระเพาะจะเกิดปฏิกิริยาดังนี้
 
* CaCO<sub>3</sub> + 2[[กรดไฮโดรคลอริก|HCl]] →→[[แคลเซียมคลอไรด์|CaCl<sub>2</sub>]] + H<sub>2</sub>O + CO<sub>2</sub> (gas)
 
== ยาลดกรดมีดังนี้: ==
ผู้ใช้นิรนาม