ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศปากีสถานในเครือจักรภพ"

ย้อนการแก้ไขของ Setawut (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย พุทธามาตย์
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ย้อนการแก้ไขของ Setawut (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย พุทธามาตย์)
{{Infobox Former Country
|native_name =
|conventional_long_name = ปากีสถาน<ref>มาตรา 1 แห่งพระราชบัญญติอิสรภาพของอินเดีย ค.ศ. 1947 บัญญัติไว้ว่า ''และตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 1947 เป็นต้นไป ทั้งสองรัฐอธิราชประเทศในเครือจักรภพ จะถูกตั้งขึ้นในอินเดีย ซึ่งจะเป็นที่รู้จักในชื่อ "อินเดีย" และ "ปากีสถาน" ตามลำดับ''</ref>
|common_name =ปากีสถาน
|status =
|symbol_type = ตราแผ่นดิน
|image_map = Dominion of Pakistan & Indian Controlled Kashmir (orthographic projection).svg
|image_map_caption = รัฐอธิราชประเทศปากีสถานในเครือจักรภพ ค.ศ. 1956
|
|capital = [[การาจี]]<!--NOT ISLAMABAD: ISLAMABAD BECAME THE CAPITAL OF THE ISLAMIC REPUBLIC AND WAS NEVER THE CAPITAL OF THE DOMINION-->
|footnotes =ก. ภาษาราชการ<br />ข. ภาษาหลัก<br />ค. ภาษาที่สอง
}}
'''[[ประเทศปากีสถาน]]''' ({{lang-bn|পাকিস্তান অধিরাজ্য}} [[ภาษาอูรดู|อูรดู]]: مملکتِ پاکستان) ระหว่างปี ค.ศ. 1947–1956 หรือเรียกอย่างเข้าใจว่า '''รัฐอธิราชประเทศปากีสถานในเครือจักรภพ''' ({{lang-en|Dominion of Pakistan}}) เป็น[[ประเทศในเครือจักรภพ]]ในทวีปเอเชียใต้ จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1947 เมื่อรัฐสภาอังกฤษได้ตรา[[พระราชบัญญัติอิสรภาพของอินเดีย ค.ศ. 1947]] ขึ้น ซึ่งตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้แบ่ง[[บริติชราช|จักรวรรดิอินเดีย]]ออกเป็นสองประเทศเอกราชคือ ''[[อินเดีย]]'' และ ''[[ปากีสถาน]]'' โดยทั้งสองประเทศต่างมีเอกราชเป็นของตนเองโดยยอมรับกษัตริย์อังกฤษเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
 
รัฐอธิราชประเทศปากีสถานในเครือจักรภพกินพื้นที่ในส่วนที่เป็น[[ประเทศปากีสถาน]]และ[[ประเทศบังกลาเทศ]]ในปัจจุบัน โดยส่วนที่เป็นประเทศปากีสถานในปัจจุบันนั้นเรียกว่า ''ปากีสถานตะวันตก'' และส่วนที่เป็นประเทศบังกลาเทศในปัจจุบันนั้นเรียกว่า ''เบงกอลตะวันออก'' สาเหตุที่อังกฤษแยกปากีสถานออกมาจากอินเดียก็เพื่อต้องการให้ปากีสถานและบังกลาเทศเป็นรัฐที่อยู่ของชาวมุสลิมในอดีต[[บริติชราช]]จากผลของ[[ทฤษฎีสองชาติ]]
 
รัฐอธิราชประเทศปากีสถานในเครือจักรภพสิ้นสุดลงในวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 1956 เมื่อได้มีการสถาปนารัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐปากีสถานขึ้นโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐ และถือเป็นชาติสมาชิกใน[[เครือจักรภพแห่งประชาชาติ]]
 
== อ้างอิง ==