ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศในเครือจักรภพ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(พุทธามาตย์ ย้ายหน้า รัฐอธิราช ไปยัง ประเทศในเครือจักรภพ: ศัพท์ราชบัณฑิต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''ประเทศในเครือจักรภพ'''<ref>{{อ้างหนังสือ| ผู้แต่ง = ราชบัณฑิตยสถาน| ชื่อหนังสือ = พจนานุกรมศัพท์รัฐศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน| จังหวัด = พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ| พิมพ์ที่ = ราชบัณฑิตยสถาน
'''รัฐอธิราช'''| ปี = 2556| ISBN = 978-616-7073-74-3| จำนวนหน้า = 428| หน้า =103}}</ref> ({{lang-en|Dominion}}) เป็นรัฐกึ่งเอกราชซึ่งยอมรับ[[พระมหากษัตริย์สหราชอาณาจักร]]เป็นประมุขแห่งรัฐ ถือว่ายังเป็นดินแดนใน[[จักรวรรดิบริเตนบริติช]] ประกอบด้วย แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ นิวฟันด์แลนด์ แอฟริกาใต้ [[เสรีรัฐไอร์แลนด์]] และต่อมาภายหลังคริสต์ทศวรรษ 1940 ได้รวมถึง อินเดีย ปากีสถาน และซีลอน (ศรีลังกาในปัจจุบัน) รัฐอธิราชปรากฎอยู่จนถึง ค.ศ. 1953 หลังจากนั้นรัฐอธิราชต่าง ๆ ได้แปรสภาพเป็น[[ราชอาณาจักรเครือจักรภพ]]และประเทศใน[[เครือจักรภพแห่งประชาชาติ]]
 
{| class="wikitable sortable"