เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| insigniacaption = ตรากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
| image =
| incumbent = นางสาวชุติมา บุณยประภัศร
| incumbentsince = 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559
| style =
| residence =
* นาย[[วราเทพ รัตนากร]] รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [[30 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2556]]- 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
* นาย[[อำนวย ปะติเส]] รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
* นางสาว[[ชุติมา บุณยประภัศร]] รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน
 
== ดูเพิ่ม ==