ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไซโทสเกเลตัน"

 
ในยูคาริโอต ระบบเส้นใยมีหลายชนิดได้แก่
* อินเตอร์มีเดียต ฟิลาเมนท์ (หำาดำintermediate filament) มีหน่วยย่อยเป็น โปรตีนไอเอฟ (IF protein) ซึ่งมีต่างๆกันถึง 6 ชนิด เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 - 12 nm พบเฉพาะในเซลล์ที่รวมตัวกันเป็นเนื้อเยื่อหรืออยู่รวมกันเป็นกลุ่ม และตรึงเยื่อหุ้มเซลล์ให้อยู่ตัว และยังมีบทบาทในการสื่อสารระหว่างเซลล์ด้วย
* [[ไมโครฟิลาเมนท์]] (microfilament) มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการควบคุมทิศทางการไหลของ[[ไซโทพลาสซึม]] รวมทั้ง[[การเคลื่อนที่แบบอะมีบา]] และ[[การเกิดเท้าเทียม]] (pseudopodia) ในเซลล์บางชนิด เส้นผ่านศูนย์กลางราว 7 nm มีหน่วยย่อยเป็น[[แอกติน]] (actin) ซึ่งมารวมตัวเป็นเส้นยาวสองเส้นพันเกลียวกัน
* [[ไมโครทิวบูล]] (microtubule) มีหน่วยย่อยเป็น[[ทิวบูลิน]] (tubulin) จัดตัวกับเป็นเส้นไมโครทิวบูล ซึ่งมีลักษณะเป็นทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 nm (ช่องข้างใน = 15nm) ทรงกระบอกอันหนึ่งประกอบด้วยเส้นใยย่อย 13 เส้น ซึ่งจะจัดตัวเป็นเส้นใยระดับสูงขึ้นไปอีกคือ
ผู้ใช้นิรนาม