ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ณ อยุธยา"

เพิ่มขึ้น 231 ไบต์ ,  4 ปีที่แล้ว
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
* ชมรมคนรักวัง. นามสกุลนานาสาระ. กรุงเทพ : ม.ป.พ., 2544.
* [http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=1928 นิตยา กาญจนะวรรณ. เรื่องของนามสกุล (2). กรุงเทพ : สำนักศิลปกรรม, ราชบัณฑิตยสถาน.]
* สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗
 
 
{{นามสกุลพระราชทาน ณ}}
ผู้ใช้นิรนาม