ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แก๊สมีตระกูล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เพิ่มเนื้อหา คุณสมบัติ)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
[http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.kr.ac.th%2Ftech%2Fdetchm48%2Ftable40.html&gws_rd=cr&ei=6RNFWKr8FISV0gS7l4XwAw อ้างอิง]{{ต้องการอ้างอิง|http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwebcache.googleusercontent.com%2Fsearch%3Fq%3Dcache%253Ahttp%253A%252F%252Fwww.kr.ac.th%252Ftech%252Fdetchm48%252Ftable40.html%26gws_rd%3Dcr%26ei%3D6RNFWKr8FISV0gS7l4XwAw&h=1AQGr7ojR=https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet5/topic2/innertgas.html}}
{| align="right"
| [[หมู่ในตารางธาตุ|'''หมู่''']]
4.ก๊าซเฉื่่อยมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเป็น "วันเดอร์วาลส์" จึงทำไห้มีจุดเดือดจุดหลอมเหลวต่ำ
 
[http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.kr.ac.th%2Ftech%2Fdetchm48%2Ftable40.html&gws_rd=cr&ei=6RNFWKr8FISV0gS7l4XwAw [อ้างอิง]]
[[หมวดหมู่:แก๊สมีตระกูล]]
[[หมวดหมู่:ธาตุเคมี|*]]
2

การแก้ไข