ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิโกะ-ซุซะกุ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
เมื่อเจ้าชายอัตสึอะกิระที่รัชทายาทถูกปลดจากตำแหน่งเมื่อ [[ค.ศ. 1017]] [[ฟุจิวะระ โนะ มิชินะงะ]] ผู้เป็นพระอัยกา (ตา) จึงสถาปนาเจ้าชายอัตสึนะงะพระชนมายุเพียง 8 พรรษาขึ้นเป็นรัชทายาทแทนหลังจากนั้นมิชินะงะได้ถวายตัวบุตรสาวคนที่ 4 คือ [[ฟุจิวะระ โนะ คิชิ]] ผู้เป็นพระมาตุจฉา (น้า) ของเจ้าชายอัตสึนะงะให้เข้ามาเป็นพระชายา (''Nyōgō'') แต่หลังจากพระชายาคิชิมีพระประสูติกาลพระโอรสองค์แรกและองค์เดียวคือ '''เจ้าชายชิกะฮิโตะ''' หรือต่อมาคือ [[จักรพรรดิโกะ-เรเซ]] จักรพรรดิองค์ที่ 70 แล้วพระนางก็สิ้นพระชนม์อย่างกะทันหันเมื่อ [[ค.ศ. 1025]] ขณะมีพระชนมายุเพียง 18 พรรษา
 
เมื่อจักรพรรดิโกะ-อิชิโจสวรรคตลงเมื่อวันที่ 17 เดือน 4 ปี [[โชเง็ง]] ที่ 9 ตรงกับวันที่ [[15 พฤษภาคม]] [[ค.ศ. 1036]] โดยไร้ทายาททำให้เจ้าชายอัตสึนะงะพระอนุชาที่รัชทายาทขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อมาเป็น [[จักรพรรดิโกะ-ซุซะกุ]] เมื่อพระชนมายุได้ 26 พรรษาโดยได้มีการประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกเมื่อเดือน 7 ปี [[โชเง็ง]] ที่ 9 ตรงกับวันที่ [[10 สิงหาคม]] [[ค.ศ. 1036]]
 
 
ผู้ใช้นิรนาม