ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ"

 
==คณะกรรมการชุดเดิม==
'''คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อแก่รัฐ ตามประกาศ คปค. ฉบับที่ 30''' เป็นคณะกรรมการชุดใหม่ที่ตั้งขึ้นทดแทน ''คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ที่มีอำนาจตรวจสอบการดำเนินงานหรือโครงการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติ หรือเห็นชอบโดยบุคคลในคณะรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่ง โดยผลการปฏิรูปการปกครอง'' ซึ่งตั้งขึ้นตามประกาศ [[คปค.]] ฉบับที่ 23 <ref>http://www.mict.go.th/cdrc/read.asp?id=8107&cid=1&search=</ref> ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยมีการแก้ไขอำนาจหน้าที่ หน่วยงานรองรับ ให้รัดกุมยิ่งขึ้น โดยขยายอำนาจหน้าที่ให้ครอบคลุมถึงความผิดอันเกิดจากการหลีกเลี่ยงกฎหมายภาษีอากร ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ และตัดรายชื่อกรรมการที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ ว่ามีความใกล้ชิดกับรัฐบาล [[ทักษิณ ชินวัตร|พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร]]ออกไป <ref>http://www.matichon.co.th/matichon/matichon_detail.php?s_tag=01p0101011049&day=2006/10/01</ref>
 
คณะกรรมการชุดเดิมที่มีนาย[[สวัสดิ์ โชติพานิช]] เป็นประธาน ประกอบด้วย
ผู้ใช้นิรนาม