ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอโกสุมพิสัย"

== การแบ่งเขตการปกครอง ==
=== การปกครองส่วนภูมิภาค ===
อำเภอโกสุมพิสัยแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 17 [[ตำบล]] 231233 [[หมู่บ้าน]] ได้แก่
{|
|-
||1.||หัวขวาง || || || ||(Hua Khwang) || || || ||2124 หมู่บ้าน|| || || || || || ||10.||เขื่อน || || || ||(Khuean) || |||| ||11 หมู่บ้าน
|-
||2.||ยางน้อย || || || ||(Yang Noi) || || || ||14 หมู่บ้าน|| || || || |||| ||11.||หนองบอน|| || || || (Nong Bua) || ||||||11 หมู่บ้าน
 
==สถานที่สำคัญ==
===สถานศึกษา (มัธยมศึกษา จำนวน ๘ แห่ง ขยายโอกาส ๑๖ แห่ง)===
ระดับมัธยมศึกษา
* [[โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209]]
* [[โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์]]
* [[โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม]]
* [[วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง]] สาขาโกสุมพิสัย
* โรงเรียนบ้านสังข์ทองหนองเหล็กศึกษา
* โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล
* โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร
* โรงเรียวังยาวศึกษาวิทย์
* โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์
* โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา
* ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโกสุมพิสัย (กศน.)
ระดับประถมศึกษา
 
* [[โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209]]
 
โรงเรียนบ้านสังข์ทอง
 
=== ธนาคาร ===
 
===อุตสาหกรรม===
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงงานน้ำตาลวังขนาย โรงงานเย็บผ้า บริษัทแทร็กซ์โรงสีดุสิตอินเตอร์เทรดไรด์
 
==อ้างอิง==
ผู้ใช้นิรนาม