ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิอิจิโจ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
จักรพรรดิอิชิโจหรือเจ้าชายคะเนะฮิโตะเป็นพระราชโอรสใน [[จักรพรรดิเอ็งยู]] จักรพรรดิองค์ที่ 64 ขึ้นเป็นรัชทายาทและผู้สืบราชบัลลังก์ในรัชสมัย [[จักรพรรดิคะซัง]] จักรพรรดิองค์ที่ 65 พระราชโอรสใน [[จักรพรรดิเรเซ]] จักรพรรดิองค์ที่ 63 ผู้เป็นพระภาดา (ลูกพี่ลูกน้อง) เมื่อ [[ค.ศ. 984]] หลังจากนั้นอีก 2 ปีคือในวันที่ 23 เดือน 6 ปี [[คันนา]] ที่ 1 ตรงกับวันที่ [[31 กรกฎาคม]] [[ค.ศ. 986]] จักรพรรดิคะซังได้สละราชบัลลังก์ให้กับเจ้าชายคะเนะฮิโตะพระชนมายุเพียง 6 พรรษาขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อมาเป็น [[จักรพรรดิอิชิโจ]] วันรุ่งขึ้นคือวันที่ 24 เดือน 6 ปี [[คันนา]] ที่ 1 ตรงกับวันที่ [[1 สิงหาคม]] ได้มีการประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกจักรพรรดิอิชิโจที่ [[พระราชวังหลวงเฮอัง]]
 
ในรัชสมัยของจักรพรรดิอิชิโจได้มีการแบ่งแยกตำแหน่งจักรพรรดินีออกเป็น 2 ตำแหน่งอย่างชัดเจนคือ '''โคโง''' (''Kōgō'') และ '''ชูงู''' (''Chūgū'') สืบเนื่องจากจักรพรรดิอิชิโจมีจักรพรรดินีอยู่ก่อนแล้วคือ [[ฟุจิวะระ โนะ เทะชิ]] บุตรสาวของ [[ฟุจิวะระ โนะ มิชิตะกะ]] แต่ [[ฟุจิวะระ โนะ มิชินะงะ]] ผู้เป็นน้องชายของมิชิตะกะต้องการให้บุตรสาวของตนเองเป็นจักรพรรดินีเช่นกันจึงได้ถวายตัวบุตรสาวคนโตคือ [[ฟุจิวะระ โนะ โชชิ]] เข้ามาเป็นจักรพรรดินีและจักรพรรดินีโชชิได้มีพระประสูติกาลพระโอรสให้กับจักรพรรดิอิชิโจถึง 2 พระองค์คือ '''เจ้าชายอัตสึฮิระ''' ซึ่งต่อมาคือ [[จักรพรรดิโกะ-อิชิโจ]] จักรพรรดิองค์ที่ 68 ที่ประสูติเมื่อ [[ค.ศ. 1008]] และ '''เจ้าชายอัตสึนะงะ''' ซึ่งต่อมาคือ [[จักรพรรดิโกะ-ซุซะกุ]] จักรพรรดิองค์ที่ 69 ที่ประสูติเมื่อ [[ค.ศ. 1009]]
ในรัชสมัยของจักรพรรดิอิชิโจได้มีการแบ่งแยกตำแหน่งจักรพรรดินีออกเป็น 2 ตำแหน่งอย่างชัดเจนคือ '''โคโง''' (''Kōgō'') และ '''ชูงู''' (''Chūgū'')
 
 
ผู้ใช้นิรนาม