ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิอิจิโจ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
จักรพรรดิอิชิโจหรือเจ้าชายคะเนะฮิโตะเป็นพระราชโอรสใน [[จักรพรรดิเอ็งยู]] จักรพรรดิองค์ที่ 64 ขึ้นเป็นรัชทายาทและผู้สืบราชบัลลังก์ในรัชสมัย [[จักรพรรดิคะซัง]] จักรพรรดิองค์ที่ 65 พระราชโอรสใน [[จักรพรรดิเรเซ]] จักรพรรดิองค์ที่ 63 ผู้เป็นพระภาดา (ลูกพี่ลูกน้อง) เมื่อ [[ค.ศ. 984]] หลังจากนั้นอีก 2 ปีคือในวันที่ 23 เดือน 6 ปี [[คันนา]] ที่ 1 ตรงกับวันที่ [[31 กรกฎาคม]] [[ค.ศ. 986]] จักรพรรดิคะซังได้สละราชบัลลังก์ให้กับเจ้าชายคะเนะฮิโตะพระชนมายุเพียง 6 พรรษาขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อมาเป็น [[จักรพรรดิอิชิโจ]] วันรุ่งขึ้นคือวันที่ 24 เดือน 6 ปี [[คันนา]] ที่ 1 ตรงกับวันที่ [[1 สิงหาคม]] ได้มีการประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกจักรพรรดิอิชิโจที่ [[พระราชวังหลวงเฮอัง]]
 
ในรัชสมัยของจักรพรรดิอิชิโจได้มีการแบ่งแยกตำแหน่งจักรพรรดินีออกเป็น 2 ตำแหน่งอย่างชัดเจนคือ '''โคโง''' (''Kōgō'') และ '''ชูงู''' (''Chūgū'')
 
 
ผู้ใช้นิรนาม