ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดโพธิสัตว์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| established_title = ยกฐานะเป็นจังหวัด
| established_date = ค.ศ. 1907
| seat_type = เมืองหลวงเมืองเอก
| seat = [[โพธิสัตว์ (เมือง)|โพธิสัตว์]]
| leader_party =
| leader_title =
14,024

การแก้ไข