ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะ"

 
ความคาดหวังให้ทรงมีพระราชโอรสกลายเป็นความกดดันใหม่แก่ทั้งมกุฎราชกุมารและเจ้าหญิงมะซะโกะ เจ้าหญิงทรงเครียดจัดและมีภาวะซึมเศร้าจนส่งผลไปถึงพระพลานามัย ที่ทำให้ต้องทรงประทับ
รักษาพระองค์อยู่แต่ในวังตั้งแต่ปี พ.ศ 2545 โดยไม่ได้เสด็จออกสู่สาธารณชนอีกเลย นอกจากเฉพาะในงานพิธีการสำคัญ อาทิ วันเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระจักรพรรดิ เป็นต้น
 
== พระราชอิสริยยศ ==
{{กล่องข้อมูล พระยศ
|พระนาม = มกุฏราชกุมารีแห่งญี่ปุ่น
|ธงพระยศ = Japan Koutaisi(son)hi Flag.svg
|ธงประจำพระองค์ =
|การทูล = โคไตชิฮิ (皇太子妃)<br/>หรือ ชินโนฮิ (親王妃)
|การแทนตน = โบะกุ (บุรุษ) / วะตะชิ (สตรี)
|การขานรับ = เด็งกะ (殿下)
|ลำดับโปเจียม =
}}
เจ้าหญิงมะซะโกะดำรงพระราชอิสริยยศตั้งแต่ทรงอภิเษกสมรส เป็น "''เจ้าหญิง'' มกุฎราชกุมารีแห่งญี่ปุ่น"
 
== พงศาวลี ==