ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภววิทยา"

เพิ่มขึ้น 104 ไบต์ ,  5 ปีที่แล้ว
+แก้กำกวม
(+แก้กำกวม)
{{ปรับปรุงการอ้างอิง}}
{{ความหมายอื่น|||ภววิทยา (แก้ความกำกวม)}}
'''ภววิทยา'''<ref>[http://rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.php ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน] ค้นหาคำว่า "ontology", สืบค้นเมื่อ 29 กันยายน 2559</ref> ({{lang-en|ontology}}) เป็น[[ปรัชญา]]สาขาหนึ่ง ที่ศึกษาเรื่องสภาวะแห่งความมีอยู่หรือการดำรงอยู่จริง (being) ของสรรพสิ่งทั้งหลาย เพื่อการค้นหาคำตอบว่า อะไรคือสัจจธรรมอันจริงแท้ที่สุด (ultimate reality) ภววิทยา ถือว่าเป็นปรัชญาแขนงหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับ [[อภิปรัชญา]] อันเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยความแท้จริงหรือ[[สารัตถะ]]ว่ามีจริงหรือไม่ แต่ในส่วนภววิทยา Ontology จะศึกษาเรื่องความมีอยู่ของความแท้จริง หรือสารัตถะนั้นเป็นจริงอย่างไร เช่นจิต หรือวัตถุเป็นความจริงมูลฐาน โดยทั่วไปถือว่าศาสตร์ทั้งสองนี้ศึกษาเรื่องเดียวกัน คือ ความมีอยู่ของความแท้จริง หรือความแท้จริงที่มีอยู่ เพราะฉะนั้นจึงถือว่าศาสตร์ทั้งสองเป็นเรื่องเดียวกัน นอกจากนี้ปรัชญา ภววิทยา ยังถูกนำไปประยุกต์เข้ากับศาสตร์อื่นๆอีกด้วยเช่น [[ภววิทยาสารสนเทศ]] (ontology information science), [[ภววิทยาวิศวกรรม]] (ontology engineering), [[ภววิทยาภาษา]] (ontology language)
 
13,370

การแก้ไข