ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กาเหว่าที่บางเพลง"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  4 ปีที่แล้ว
(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
| || [[ธวัช ทัศนาพลพินิจ]]
|-
| ครูสมศักดิ์ (ภรรยาสามีของครูยุพา) || [[เกรียงไกร อุณหะนันทน์]]
|-
| ครูยุพา (สามีภรรยาของครูสมศักดิ์) || [[จารุณี สุขสวัสดิ์]]
|-
| สารวัตรสุทัศน์ || [[ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย]]
ผู้ใช้นิรนาม