ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อเทศบาลตำบลในประเทศไทย"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|align=center|1
| '''[[เทศบาลตำบลนาจารย์]]'''
|นาจารย์
|
|ไผ่, ภูปอ
|
|align=center|
|
|align=center|2
| '''[[เทศบาลตำบลหนองสอ]]'''
|ลำปาว
|
|ลำคลอง
|
|align=center|
|
|align=center|3
| '''[[เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์]]'''
|ห้วยโพธิ์
|
| -
|align=center|
|
|align=center|4
| '''[[เทศบาลตำบลลำคลอง]]'''
| -
|ลำคลอง
|
|align=center|
|
|align=center|5
| '''[[เทศบาลตำบลเชียงเครือ]]'''
|เชียงเครือ
|
| -
|align=center|
|
|align=center|6
| '''[[เทศบาลตำบลหลุบ]]'''
|หลุบ
|
| -
|align=center|
|
|align=center|7
| '''[[เทศบาลตำบลบึงวิชัย]]'''
|บึงวิชัย
|
| -
|align=center|
|
|align=center|8
| '''[[เทศบาลตำบลเหนือ]]'''
|เหนือ
|
| -
|align=center|
|
|align=center|9
| '''[[เทศบาลตำบลไผ่]]'''
| -
|ไผ่
|
|align=center|
|
|align=center|10
| '''[[เทศบาลตำบลลำพาน]]'''
|ลำพาน
|
| -
|align=center|
|
|align=center|11
| '''[[เทศบาลตำบลภูปอ]]'''
| -
|ภูปอ
|
|align=center|
|
|align=center|12
| '''[[เทศบาลตำบลภูดิน]]'''
|ภูดิน
|
| -
|align=center|
|
|align=center|13
| '''[[เทศบาลตำบลขมิ้น]]'''
|ขมิ้น
|
| -
|align=center|
|
|align=center|14
| '''[[เทศบาลตำบลโพนทอง]]'''
|โพนทอง
|
| -
|align=center|
|
|align=center|15
| '''[[เทศบาลตำบลกลางหมื่น]]'''
|กลางหมื่น
|
| -
|align=center|
|
|align=center|1
| '''[[เทศบาลตำบลนามน]]'''
| -
|นามน
|
|align=center|
|
|align=center|2
| '''[[เทศบาลตำบลสงเปลือย]]'''
|สงเปลือย
|
|
|align=center|
|align=center|1
| '''[[เทศบาลตำบลกมลาไสย]]'''
| -
|กมลาไสย, หลักเมือง
|
|align=center|
|
|align=center|2
| '''[[เทศบาลตำบลธัญญา]]'''
| -
|ธัญญา
|
|align=center|
|
|align=center|3
| '''[[เทศบาลตำบลหนองแปน]]'''
|หนองแปน
|
| -
|align=center|
|
|align=center|4
| '''[[เทศบาลตำบลดงลิง]]'''
|ดงลิง
|
| -
|align=center|
|
|align=center|5
| '''[[เทศบาลตำบลหลักเมือง]]'''
| -
|หลักเมือง
|
|align=center|
|
|align=center|1
| '''[[เทศบาลตำบลร่องคำ]]'''
|ร่องคำ
|
| -
|align=center|
|
|align=center|1
| '''[[เทศบาลตำบลกุดหว้า]]'''
| -
|กุดหว้า
|
|align=center|
|
|align=center|2
| '''[[เทศบาลตำบลจุมจัง]]'''
|จุมจัง
|
| -
|align=center|
|
|align=center|3
| '''[[เทศบาลตำบลนาขาม]]'''
|นาขาม
|
| -
|align=center|
|
|align=center|4
| '''[[เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่]]'''
|เหล่าใหญ่
|
| -
|align=center|
|
|align=center|1
| '''[[เทศบาลตำบลกุดสิม]]'''
|กุดปลาเค้า
|
|คุ้มเก่า, กุดสิมคุ้มใหม่
|
|align=center|
|
|align=center|2
| '''[[เทศบาลตำบลสระพังทอง]]'''
|สระพังทอง
|
| -
|align=center|
|
|align=center|3
| '''[[เทศบาลตำบลสงเปลือย]]'''
|สงเปลือย
|
| -
|align=center|
|
|align=center|4
| '''[[เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่]]'''
| -
|กุดสิมคุ้มใหญ่
|
|align=center|
|
|align=center|1
| '''[[เทศบาลตำบลโคกศรี]]'''
| -
|อุ่มเม่า, ดอนสมบูรณ์
|
|align=center|
|
|align=center|2
| '''[[เทศบาลตำบลยางตลาด]]'''
| -
|ยางตลาด
|
|align=center|
|
|align=center|3
| '''[[เทศบาลตำบลบัวบาน]]'''
|บัวบาน
|
| -
|align=center|
|
|align=center|4
| '''[[เทศบาลตำบลอิตื้อ]]'''
|อิตื้อ
|
| -
|align=center|
|
|align=center|5
| '''[[เทศบาลตำบลหัวนาคำ]]'''
|หัวนาคำ
|
| -
|align=center|
|
|align=center|6
| '''[[เทศบาลตำบลเขาพระนอน]]'''
|เขาพระนอน
|
| -
|align=center|
|
|align=center|7
| '''[[เทศบาลตำบลอุ่มเม่า]]'''
| -
|อุ่มเม่า
|
|align=center|
|
|-valign="top"
|align=center|8
| '''[[เทศบาลตำบลท่าข้าวโนนสูง]]'''
|โนนสูง
|
| -
|align=center|
|
|align=center|1
| '''[[เทศบาลตำบลคำใหญ่]]'''
| -
|คำใหญ่
|
|align=center|
|
|align=center|2
| '''[[เทศบาลตำบลห้วยเม็ก]]'''
| -
|ห้วยเม็ก
|
|align=center|
|
|align=center|3
| '''[[เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง]]'''
| -
|ห้วยเม็ก
|
|align=center|
|
|align=center|4
| '''[[เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว]]'''
|คำเหมือดแก้ว
|
| -
|align=center|
|
|align=center|1
| '''[[เทศบาลตำบลโนนบุรี]]'''
|โนนบุรี
|
| -
|align=center|
|
|align=center|2
| '''[[เทศบาลตำบลภูสิงห์]]'''
|ภูสิงห์
|
| -
|align=center|
|
|align=center|3
| '''[[เทศบาลตำบลนิคม]]'''
|นิคม
|
| -
|align=center|
|
|align=center|4
| '''[[เทศบาลตำบลโนนน้ำเกลี้ยง]]'''
|โนนน้ำเกลี้ยง
|
| -
|align=center|
|
|align=center|5
| '''[[เทศบาลนามะเขือ]]'''
|นามะเขือ
|
| -
|align=center|
|
|align=center|6
| '''[[เทศบาลตำบลโนนศิลา]]'''
|โนนศิลา
|
| -
|align=center|
|
|align=center|1
| '''[[เทศบาลตำบลคำม่วง]]'''
| -
|ทุ่งคลอง
|
|align=center|
|
|align=center|2
| '''[[เทศบาลตำบลโพน]]'''
| -
|โพน
|
|align=center|
|
|align=center|3
| '''[[เทศบาลตำบลนาทัน]]'''
|นาทัน
|
| -
|align=center|
|
|align=center|1
| '''[[เทศบาลตำบลท่าคันโท]]'''
|ท่าคันโท
|
|นาตาล
|
|align=center|
|
|align=center|2
| '''[[เทศบาลตำบลกุงเก่า]]'''
|กุงเก่า
|
| -
|align=center|
|
|align=center|3
| '''[[เทศบาลตำบลกุดจิก]]'''
|กุดจิก
|
| -
|align=center|
|
|align=center|4
| '''[[เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์]]'''
|ดงสมบูรณ์
|
| -
|align=center|
|
|align=center|5
| '''[[เทศบาลตำบลนาตาล]]'''
| -
|นาตาล
|
|align=center|
|
|align=center|1
| '''[[เทศบาลตำบลหนองกุงศรี]]'''
| -
|หนองกุงศรี, ลำหนองแสน
|
|align=center|
|
|align=center|2
| '''[[เทศบาลตำบลหนองหิน]]'''
| -
|หนองหิน, ดงมูล
|
|align=center|
|
|align=center|3
| '''[[เทศบาลตำบลคำก้าว]]'''
| -
|หนองกุงศรี
|
|align=center|
|
|align=center|4
| '''[[เทศบาลตำบลหนองบัว]]'''
|หนองบัว
|
| -
|align=center|
|
|align=center|5
| '''[[เทศบาลตำบลหนองสรวง]]'''
|หนองสรวง
|
| -
|align=center|
|
|align=center|6
| '''[[เทศบาลตำบลดงมูล]]'''
| -
|ดงมูล
|
|align=center|
|
|align=center|7
| '''[[เทศบาลตำบลหนองใหญ่]]'''
|หนองใหญ่
|
| -
|align=center|
|
|align=center|1
| '''[[เทศบาลตำบลสมเด็จ]]'''
| -
|สมเด็จ
|
|align=center|
|
|align=center|2
| '''[[เทศบาลตำบลลำห้วยหลัว]]'''
|ห้วยหลัว
|
| -
|align=center|
|
|align=center|3
| '''[[เทศบาลตำบลมหาไชย]]'''
|มหาไชย
|
| -
|align=center|
|
|-valign="top"
|align=center|4
| '''[[เทศบาลตำบลดงผาเสวย]]'''
|ผาเสวย
|
| -
|align=center|
|
|align=center|5
| '''[[เทศบาลตำบลอซงบาดาล]]'''
|แซงบาดาล
|
| -
|align=center|
|
|align=center|1
| '''[[เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง]]'''
| -
|นิคมห้วยผึ้ง
|
|align=center|
|
|align=center|2
| '''[[เทศบาลตำบลคำบง]]'''
|คำบง
|
| -
|align=center|
|
|align=center|3
| '''[[เทศบาลตำบลหนองอีบุตร]]'''
|หนองอิบุตร
|
| -
|align=center|
|
|align=center|1
| '''[[เทศบาลตำบลนาคู]]'''
| -
|นาคู
|
|align=center|
|
|align=center|2
| '''[[เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง]]'''
|ภูแล่นช้าง
|
| -
|align=center|
|
|align=center|1
| '''[[เทศบาลตำบลดอนจาน]]'''
|ดอนจาน
|
| -
|align=center|
|
|align=center|2
| '''[[เทศบาลตำบลม่วงนา]]'''
|ม่วงนา
|
| -
|align=center|
|
|align=center|1
| '''[[เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา]]'''
|ฆ้องชัยพัฒนา
|
| -
|align=center|
|
1,392

การแก้ไข