ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระจูฬปันถกเถระ"

ภาวนามนปัญญา คือสิ่งที่จะได้จากการเรียนกรรมฐาน จินตมยปัญญาคือ ฟังเขามา (สุตตะ) แล้วคิดต่อ
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:เอตทัคคะบุคคล ไปยัง หมวดหมู่:เอตทัคคะ)
(ภาวนามนปัญญา คือสิ่งที่จะได้จากการเรียนกรรมฐาน จินตมยปัญญาคือ ฟังเขามา (สุตตะ) แล้วคิดต่อ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
เมื่อท่านบรรลุพระอรหันต์ ท่านได้ปฏิสัมภิทาญาณชำนาญในการใช้มโนมยิทธิ ท่านจึงได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าให้เป็นผู้เป็น[[เอตทัคคะ]]ในด้านชำนาญในมโนมยิทธิ<ref>พระไตรปิฎก เล่มที่ ๗ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๗ จุลวรรค ภาค ๒ '''อนาถบิณฑิกคหบดีสร้างพระเชตวัน'''. พระไตรปิฏกฉบับสยามรัฐ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก [http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=26&A=6994&Z=7014&pagebreak=0]. เข้าถึงเมื่อ 5-6-52</ref>
 
พระจูฬปันถก เป็นตัวอย่างสำคัญที่แสดงให้เห็นว่า ปัญญาในการตรัสรู้ไม่เกี่ยวกับปัญญาในการจำเรียนรู้ทั่วไป (สัญญา) ปัญญาในการตรัสรู้คือจินตมยปัญญาคืภาวนามยปัญญา กล่าวคือความสามารถที่จะใช้ปัญญาแยบคายที่เกิดจากใช้ปัญญาภายในพิจารณาให้เห็นพิจารณรู้เห็นตามความเป็นจริงของโลกได้ด้วยตนเองได้หรือไม่ การท่องจำหรือเรียนเก่งไม่เก่งจึงไม่ใช่อุปสรรคในการตรัสรู้ธรรม
 
== ประวัติ ==
8,643

การแก้ไข