ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายพระนามพระมหากษัตริย์กรีซ"

! 2
| [[ไฟล์:King George of Hellenes.jpg|100px]]
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[พระเจ้าจอร์จที่ 1 แห่งกรีซ|พระเจ้าสมเด็จพระราชาธิบดีจอร์จที่ 1]]''' </br> <small>(George I)</small> </br> ยอร์โยสที่ 1 </br> <small>(Γεώργιος Α΄)</small>
| [[30 มีนาคม]] [[ค.ศ. 1863]]
| [[18 มีนาคม]] [[ค.ศ. 1913]] </br> <small>(ถูกลอบปลงพระชนม์)</small>
! 3
| [[ไฟล์:Constantine I of Greece.jpg|100px]]
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[พระเจ้าคอนสแตนตินที่ 1 แห่งกรีซ|พระเจ้าสมเด็จพระราชาธิบดีคอนสแตนตินที่ 1]]''' </br> <small>(Constantine I)</small> </br> คอนสตานตินอสที่ 1 </br> <small>(Κωνσταντίνος Α΄)</small>
| [[18 มีนาคม]] [[ค.ศ. 1913]] </br> <small>(ครองราชย์ครั้งที่ 1)</small>
| [[11 มิถุนายน]] [[ค.ศ. 1917]] </br> <small>(สละราชสมบัติ)</small>
| align=left| '''† ([[2 สิงหาคม]] [[ค.ศ. 1868]] – [[11 มกราคม]] [[ค.ศ. 1923]])''' </br> • พระราชโอรสพระองค์โตใน[[พระเจ้าจอร์จที่ 1 แห่งกรีซ|พระเจ้าสมเด็จพระราชาธิบดีจอร์จที่ 1]] และ[[พระนางโอลกาแห่งกรีซ]] </br> • ทรงสละราชสมบัติหลังจากฝ่าย[[ไตรภาคี]]ขู่จะทิ้งระเบิด[[นครเอเธนส์]]
| [[ไฟล์:Royal Arms of King Constantine I of Greece.svg|100px]]
|-
! 4
| [[ไฟล์:Alexander I of Greece.jpg|100px]]
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[พระเจ้าอเล็กซานเดอร์แห่งกรีซ|พระเจ้าอเล็กซานเดอร์สมเด็จพระราชาธิบดีอเล็กซานเดอร์]]''' </br> <small>(Alexander)</small> </br> อเล็กซานดรอส </br> <small>(Ἀλέξανδρος)</small>
| [[11 มิถุนายน]] [[ค.ศ. 1917]]
| [[19 ธันวาคม]] [[ค.ศ. 1920]] </br> <small>(สิ้นพระชนม์)</small>
| align=left| '''† ([[1 สิงหาคม]] [[ค.ศ. 1893]] – [[25 ตุลาคม]] [[ค.ศ. 1920]])''' </br> • พระราชโอรสพระองค์ที่ 2 ใน[[พระเจ้าคอนสแตนตินที่ 1 แห่งกรีซ|พระเจ้าสมเด็จพระราชาธิบดีคอนสแตนตินที่ 1]] และ[[เจ้าหญิงโซเฟียแห่งปรัสเซีย|พระนางโซเฟียแห่งปรัสเซีย]]
| [[ไฟล์:Royal Coat of Arms of Greece (1863-1936).svg|100px]]
|-
! 3
| [[ไฟล์:Constantine I of Greece.jpg|100px]]
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[พระเจ้าคอนสแตนตินที่ 1 แห่งกรีซ|พระเจ้าสมเด็จพระราชาธิบดีคอนสแตนตินที่ 1]]''' </br> <small>(Constantine I)</small> </br> คอนสตานตินอสที่ 1 </br> <small>(Κωνσταντίνος Α΄)</small>
| [[19 ธันวาคม]] [[ค.ศ. 1920]] </br> <small>(ครองราชย์ครั้งที่ 2)</small>
| [[27 กันยายน]] [[ค.ศ. 1922]] </br> <small>(สละราชสมบัติ)</small>
| align=left| '''† ([[2 สิงหาคม]] [[ค.ศ. 1868]] – [[11 มกราคม]] [[ค.ศ. 1923]])''' </br> • พระราชโอรสพระองค์โตใน[[พระเจ้าจอร์จที่ 1 แห่งกรีซ|พระเจ้าสมเด็จพระราชาธิบดีจอร์จที่ 1]] และ[[พระนางโอลกาแห่งกรีซ]] </br> • ทรงสละราชสมบัติหลังจากแพ้[[สงครามกรีก-ตุรกี (1919–1922)]]
| [[ไฟล์:Royal Arms of King Constantine I of Greece.svg|100px]]
|-
!5
| [[ไฟล์:Georgeiiofgreece.jpg|100px]]
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 2 แห่งกรีซ|พระเจ้าสมเด็จพระราชาธิบดีจอร์จที่ 2]]''' <br><small>(George II)</small><br>ยอร์โยสที่ 2<br><small>(Γεώργιος Β')</small>
|[[27 กันยายน]] [[ค.ศ. 1922]] <br> <small>(ครองราชย์ครั้งที่ 1)</small>
|[[25 มีนาคม]] [[ค.ศ. 1924]] <br> <small>(รัฐประหาร)</small>
|align=left| '''† ([[20 กรกฎาคม]] [[ค.ศ. 1890]] - [[1 เมษายน]] [[ค.ศ. 1947]])''' <br> • พระราชโอรสองค์โตใน[[พระเจ้าคอนสแตนตินที่ 1 แห่งกรีซ|พระเจ้าสมเด็จพระราชาธิบดีคอนสแตนตินที่ 1]] และ[[เจ้าหญิงโซเฟียแห่งปรัสเซีย|พระนางโซเฟียแห่งปรัสเซีย]]
| [[ไฟล์:Royal Coat of Arms of Greece (1863-1936).svg|100px]]
|-
!5
| [[ไฟล์:Georgeiiofgreece.jpg|100px]]
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 2 แห่งกรีซ|พระเจ้าสมเด็จพระราชาธิบดีจอร์จที่ 2]]''' <br><small>(George II)</small><br>ยอร์โยสที่ 2 <br><small>(Γεώργιος Β')</small>
|[[3 พฤศจิกายน]] [[ค.ศ. 1935]] <br> <small>(ครองราชย์ครั้งที่ 2)</small>
|[[1 เมษายน]] [[ค.ศ. 1947]] <br> <small>(สิ้นพระชนม์)</small>
|align=left| '''† ([[20 กรกฎาคม]] [[ค.ศ. 1890]] - [[1 เมษายน]] [[ค.ศ. 1947]])''' <br> • พระราชโอรสองค์โตใน[[พระเจ้าคอนสแตนตินที่ 1 แห่งกรีซ|พระเจ้าสมเด็จพระราชาธิบดีคอนสแตนตินที่ 1]] และ[[เจ้าหญิงโซเฟียแห่งปรัสเซีย|พระนางโซเฟียแห่งปรัสเซีย]] <br> • เสด็จนิวัติกรีซหลังจากมีการลงประชามติโดยร้อยละ 95 มีมติให้ฟื้นฟูระบอบกษัตริย์
| [[ไฟล์:Royal Coat of Arms of Greece.svg|100px]]
|-
!6
|[[ไฟล์:King paul of greece.jpg|100px]]
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[สมเด็จพระเจ้าพอลที่ 1 แห่งกรีซ|พระเจ้าพอลสมเด็จพระราชาธิบดีพอล]]''' <br><small>(Paul)</small><br>ปาฟลอส<br><small>(Παῦλος)</small>
|[[1 เมษายน]] [[ค.ศ. 1947]]
|[[6 มีนาคม]] [[ค.ศ. 1964]]
|align=left| '''† ([[14 ธันวาคม]] [[ค.ศ. 1901]] - [[6 มีนาคม]] [[ค.ศ. 1964]])''' <br> • พระราชโอรสองค์ที่สามใน[[พระเจ้าคอนสแตนตินที่ 1 แห่งกรีซ|พระเจ้าสมเด็จพระราชาธิบดีคอนสแตนตินที่ 1]] และ[[เจ้าหญิงโซเฟียแห่งปรัสเซีย|พระนางโซเฟียแห่งปรัสเซีย]]
| [[ไฟล์:Royal Coat of Arms of Greece.svg|100px]]
|-
!7
| [[ไฟล์:King Constantine.jpg|100px]]
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[พระเจ้าคอนสแตนตินที่ 2 แห่งกรีซ|พระเจ้าสมเด็จพระราชาธิบดีคอนสแตนตินที่ 2]]''' <br><small>(Constantine II)</small><br>คอนสตานตินอสที่ 2<br><small>(Κωνσταντῖνος Βʹ)</small>
|[[6 มีนาคม]] [[ค.ศ. 1964]]
|[[1 มิถุนายน]] [[ค.ศ. 1973]] <br><small>(รัฐประหาร)</small>
|align=left| '''† ([[6 มิถุนายน]] [[ค.ศ. 1940]] - ปัจจุบัน)''' <br> • พระราชโอรสพระองค์เดียวใน[[สมเด็จพระเจ้าพอลที่ 1 แห่งกรีซ|สมเด็จพระเจ้าพอล]]และ[[เฟรเดอริกาแห่งฮาโนเวอร์ สมเด็จพระราชินีแห่งกรีซ|พระนางเจ้าหญิงเฟรเดอริกาแห่งฮาโนเวอร์]]<br> • พระมหากษัตริย์พระองค์สุดท้ายแห่งกรีซ<br> • ปัจจุบันทรงพำนักอยู่ในกรุง[[ลอนดอน]], [[สหราชอาณาจักร]] และยังคงดำรงพระอิสริยยศพระมหากษัตริย์แห่งกรีซแต่เพียงในนาม
| [[ไฟล์:Royal Coat of Arms of Greece.svg|100px]]
|-
ผู้ใช้นิรนาม