ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลิขิต เอกมงคล"

(ย้อนการแก้ไขที่ 6221602 สร้างโดย 115.84.117.9 (พูดคุย))
== ผลงานภาพยนตร์ ==
 
* เพลิงพิศวาท ลิขิต/สินจัย/ไชยา/วันทิพย์(2527)
* ปล.ผมรักคุณ (2527) ลิขิต-อรพรรณ พานทอง
* แม่เบี้ย (2532) ลิขิต/ภัสสร/อภิรดี
* สะใภ้ (2529)
* หัวใจห้องที่ห้า ลิขิต/ยุรนันท์/ภัสสร/ปภัสรา/วาสิฏฐี
* ไฟเสน่หา (สรพงษ์/ลิขิต2529)
* ก่อนจะสิ้นแสงตะวัน (2533) ลิขิต/ภัสสร/พันนา/ธานินทร์/มานพ/ลัดาวัลย์ เพชรมณี
* นางนวล (2530)
* ช่างมันฉันไม่แคร์ (2531) ลิขิต/สินจัย
* ฉันรักผัวเขา (2530) ลิขิต/สินจัย/อภิรดี
* สองฝั่งโขง (2535) ลิขิต/สรพงษ์/กัญญา บัวงาม
* ฟ้าสีทอง (2530)
* รักเธอเท่าฟ้า (2532) ลิขิต/เพ็ญพิสุทธิ์/อรัญญา
* บาปสวาท (2530)
* วิมานเสน่หา ลิขิต/พิมพิไล
* ฉันผู้ชายนะยะ (2531)
* กว่าจะถึงสวรรค์ (2533) ลิขิต/แซนดรี้
* เรือมนุษย์ (2531) ลิขิต/ใหม่/สรารัตน์
* ทายาทคนใหม่ (2531)
* นางนวล (2530) ลิขิต/ใหม่/ภัทราวดี
* ช่างมันฉันไม่แคร์ (2531) ลิขิต/สินจัย
* ฉันรักผัวเขา (2530) ลิขิต/สินจัย/อภิรดี
* เหยื่ออารมณ์ (2531) - ลิขิต-จารุณี อภิชาติ
* ทอง ภาค 3 - สรพงษ์-ลิขิต-อีริค เอสตราด้า-อภิรดี-ศิรินันท์-กรุง-นพพล
* ครั้งเดียวก็เกินพอ (2531) - ลิขิต -สินจัย-อภิชาติ-ชลประคัลภ์
* สะใภ้ - สินจัย-อภิชาติ-ลิขิต
* อุบัติโหด (2531)
* เหยื่ออารมณ์ (2531) - ลิขิต-จารุณี อภิชาติ
* ทอง 3 (2532)
* อุบัติโหด - ลิขิต-เสกสรรค์ (หนุ่มเสก) -สินจัย-อภิชาติ-ชลประคัลภ์
* กลกามแห่งความรัก (2532) ลิขิต-ดาริน กรสกุล
* ครั้งเดียวก็เกินพอ (2531) - ลิขิต -สินจัย-อภิชาติ-ชลประคัลภ์
* ปล้น เช็คบิล (2532) -ลิขิต/เล็ก/ศิรินันท์
* ชื่นชีวานาวี - ลิขิต
* แม่เบี้ย (2532) ลิขิต/ภัสสร/อภิรดี
* ทะนง - ลิขิต-พันนา
* รักเธอเท่าฟ้า (2532) ลิขิต/เพ็ญพิสุทธิ์/อรัญญา
* [[ขยี้]] - ลิขิต-สามารถ-กันตา ดานาว
* ทะนง (2532)
* ฟ้าสีทอง (2530) - ยุรนันท์-ลิขิต-มาช่า
* แด่เพื่อนพ้องและตัวกู (2532) ลิขิต/ศิวะ/ราตรี
* ก้อนหินในดินทราย (2533) - ลิขิต-ปภัสรา-ชุดาภา
* รักคืนเรือน (2532)
* หักเหลี่ยมพระกาฬ - ลิขิต
* 3 อันตราย (2533) ลิขิต/รอน/พันนา
* ฉันผู้ชายนะยะ (2531) ลิขิต-สินจัย เปล่งพานิช-ดร.เสรี วงษ์มณฑา
* ข้ามากับปืน (2533) ลิขิต-รอน บรรจงสร้าง
* ทายาทคนใหม่ (2531) ลิขิต-จารุณี-เกรียงไกร-เนาวรัตน์
* ดอกฟ้าในมือมาร (2533) ลิขิต-ดาริณ กรสกุล
* กลกามแห่งความรัก (2532) ลิขิต-ดาริน กรสกุล
* ดอกแก้วดำ, ลายแทงมหาภัย (2533) ลิขิต- ธิดา ธีรรัตน์ -รอน บรรจงสร้าง
* แด่เพื่อนพ้องและตัวกู (2532) ลิขิต/ศิวะ/ราตรี
* นางฟ้าอีดิน (2533)
* 3 อันตราย (2533) ลิขิต/รอน/พันนา
* บ่อเพลิงที่โพธิ์ทะเล (2533) ลิขิต-พันนา ฤทธิ์ไกร
* รักคืนเรือน (2532) ลิขิต-ขวัญฤดี กลมกล่อม-พงษ์พัฒน์
* กว่าจะถึงสวรรค์ (2533) ลิขิต/แซนดรี้
* ข้ามากับปืน (2533) ลิขิต-รอน บรรจงสร้าง
* เพลิงอารมณ์ -(2533) ลิขิต-พิมพิไล
* ดอกฟ้าในมือมาร (2533) ลิขิต-ดาริณ กรสกุล
* ก่อนจะสิ้นแสงตะวัน (2533)
* ดอกแก้วดำ, ลายแทงมหาภัย (2533) ลิขิต- ธิดา ธีรรัตน์ -รอน บรรจงสร้าง
* ก้อนหินในดินทราย (2533) - ลิขิต-ปภัสรา-ชุดาภา
* นางฟ้าอีดิน (2533) ลิขิต-ณหทัย พิจิตรา -มอริสเค
* หัวใจห้องที่ 5 (2533)
* บ่อเพลิงที่โพธิ์ทะเล (2533) ลิขิต-พันนา ฤทธิ์ไกร
* มายาเพชรฆาต (2533)
* บาปสวาท (2530) ลิขิต-นาถตยา แดงบุหงา
* แม่นาคคืนชีพ (2533) ลิขิต-ชุดาภา
* ข้ามฟ้ามาหารัก (ลิขิต/ธิดา/เคิร์ก2533)
* ไฟเสน่หา (สรพงษ์/ลิขิต)
* แผนกับดัก -(2534) ลิขิต-พันนา
* สงครามเมีย (ลิขิต/รักสุดา/จามจุรี)
* เลือดเข้าตา -(2534) ลิขิต-ดาริน
* มายาเพชรฆาต
* สงครามเมีย (2534)
* ปล.ผมรักคุณ (2527) ลิขิต-อรพรรณ พานทอง
* สองฝั่งโขง (2535)
* รำปืนลำเพลิน (2538) -ลิขิต/เฉลิมพล มาลาคำ
* นักฆ่า (ปีศาจ) (2537-ลิขิต/ธฺดา/สินาภรณ์)
* เลือดเข้าตา - ลิขิต-ดาริน
* นักฆ่าตาปีศาจ (2537-ลิขิต/ธิดา/สินาภรณ์)
* เพลิงอารมณ์ - ลิขิต-พิมพิไล
* เสือล่าเสือ (2537-ลิขิต/พันนา/เผ่าพันธ์)
* แผนกับดัก - ลิขิต-พันนา
* รำปืนลำเพลิน (2538) -ลิขิต/เฉลิมพล มาลาคำ
* แม่นาคคืนชีพ (2533) ลิขิต-ชุดาภา
* วิมานเสน่หา ลิขิต/พิมพิไล
* ข้ามฟ้ามาหารัก - ลิขิต-ธิดา
* ชื่นชีวานาวี - ลิขิต
* นักฆ่า (ปีศาจ) (2537-ลิขิต/ธฺดา/สินาภรณ์)
* ข้ามฟ้ามาหารัก - ลิขิต-ธิดา
* ยากูซ่า - ลิขิต-ธิดา
* ปล้น เช็คบิล (2532) -ลิขิต/เล็ก/ศิรินันท์
* นักฆ่าตาปีศาจ (2537-ลิขิต/ธิดา/สินาภรณ์)
* เสือล่าเสือ (2537-ลิขิต/พันนา/เผ่าพันธ์
 
== ผลงานละครโทรทัศน์ ==
ผู้ใช้นิรนาม