ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน 1999"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
|1||align=left|{{flagIOC2team|THA|กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน 1999}} || 64 || 33 || 15 || 97
|-
|2||align=left|{{flagIOC2team|INDINA|กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน 1999}} || 8 || 4 || 3 || 15
|-
|3||align=left|{{flagIOC2team|MAL|กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน 1999}} || 5 || 17 || 15 || 37
ผู้ใช้นิรนาม