ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุรชัย จันทิมาธร"

; บันทึกและความเรียง : "จากราวไพร สู่ป่าคอนกรีต", "คือคนลำเค็ญ ดนตรีคาราวาน" และ "ผ่านตา พันใจ"
; ผลงานเพลงเด่น ๆ : "กุลา", "สานแสงทอง", "คนกับควาย" (สมคิด สิงสง, วิสา คัญทัพ), เปิบข้าว (จิตร ภูมิศักดิ์), "นกสีเหลือง" (วินัย อุกฤษณ์), "ความแค้นของแม่", "บ้านนาสะเทือน", "คนตีเหล็ก", "ดอกไม้ให้คุณ"
 
== กำกับภาพยนตร์ ==
* [[ทองปาน]] (2519) (ร่วมกับ [[ไพจง ไหลสกุล]] , [[ยุทธนา มุกดาสนิท]] และ[[รัศมี เผ่าเหลืองทอง]])
 
== รางวัล ==
ผู้ใช้นิรนาม