ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บุญรอด บิณฑสันต์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ป้ายระบุ: ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
== ประวัติ ==
บุญรอด บิณฑสันต์ เกิดเมื่อวันที่ [[18 กันยายน]] [[พ.ศ. 2458]]<ref>[http://www.mwa.co.th/2010/ewt/mwa_internet/ewt_news.php?nid=1635
</ref>สมรสกับคุณหญิงพยอม บิณฑสันต์ มีบุตรบุญธรรม 3 คนได้แก่ นางพัฒนา รุจิระวงค์ [http://pioneer.chula.ac.th/~sbussako/ ศาสตราจารย์ ดร.บุษกร บิณฑสันต์] อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ<ref>[http://pioneer.chula.ac.th/~sbussako
</ref>และ นายศิริพงศ์ บิณฑสันต์
 
1

การแก้ไข