ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทอร์โมสเฟียร์"

ต้องการอ้างอิง
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
(ต้องการอ้างอิง)
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{สั้นมาก}}
 
[[ไฟล์:Earth Atmosphere.svg|thumb|200px|ภาพแสดงชั้นบรรยากาศของโลก]]
 
'''เทอร์โมสเฟียร์''' ({{lang-en|Thermosphere}}) คือ ชั้น[[บรรยากาศของโลก]]ที่อยู่ระหว่างความสูง 90 - 800 กิโลเมตรเหนือโลก ในชั้นนี้ปฏิกิริยาทางเคมีของแสงทำให้ก๊าซต่างๆ ในชั้นนี้แตกตัวเป็นไอออนจึงอาจเรียกว่า ไอโอโนสเฟียร์ (ionosphere) บรรยากาศชั้นนี้เป็นชั้นที่อยู่นอกสุด
พบว่า อุณหภูมิเริ่มเพิ่มสูงขึ้นตามระดับความสูง ประมาณ 200 กิโลเมตรจากผิวโลกจะมีอุณหภูมิสูงกว่า 500oCและ ที่ระดับความสูง 700-800 กิโลเมตรจะมีอุณหภูมิ สูงกว่า 100oC การที่อุณหภูมิ สูงขึ้นก็เพราะการดูดกลืนแสง UV โดย O2 และ N2 ซึ่งโมเลกุลส่วนใหญ่อยู่ในรูปของ อิออน เช่น NO+, O2 และ O+ เป็นต้น
 
 
{{ชั้นบรรยากาศของโลก}}
155

การแก้ไข