ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฐานานุกรม"

/* รายนามฐานานุกรม ในพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส สมเด็จพระสังฆราชเจ...
(/* รายนามฐานานุกรม ในพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส สมเด็จพระสังฆราชเจ...)
 
==รายนามฐานานุกรม ในพระอัฐิ[[สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส]] [[สมเด็จพระสังฆราช]]เจ้าองค์ที่ 7==
* '''พระทักษิณคณิสสร''' ''บวรสังฆสิทธิการ วิจารณกิจโกศล สกลมหาคณาธิบดี ตรีปิฎกธรรมรักขิต'' [[พระราชาคณะ]]ปลัดขวา
* '''พระอุดรคณารักษ์''' ''อรรควิจารณคุณ วิบุลญาณอนันต์ สรรพมหาคณาธิบดี ตรีปิฎกธรรมรักขิต'' [[พระราชาคณะ]]ปลัดซ้าย
* '''พระสมุหวรคณิสสรสิทธิการ''' ''พิศาลวรกิจโกศล โสภณศีลาจารนืวิฐ พิพิธมหาคณาธิบดี ตรีปิฎกธรรมรักขิต'' [[พระราชาคณะ]]ปลัดกลาง
* '''พระครูวิทยาคม''' พระครูพระปริตร
* '''พระครูอุดมสังวร''' พระครูพระปริตร
2,619

การแก้ไข