ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| ภาพ = [[ไฟล์:Faculty of Science.jpg|200px]]
| วันที่ก่อตั้ง = [[18 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2507]]
| คณบดี = '''รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์'''
| สีประจำคณะ = {{color box|yellow}} [[สีเหลือง|สีเหลืองจำปา]]
| ที่อยู่ = 239 [[ถนนห้วยแก้ว]] [[ตำบลสุเทพ]] <br> [[อำเภอเมืองเชียงใหม่]] [[จังหวัดเชียงใหม่]] [[รหัสไปรษณีย์ทั่วประเทศไทยเรียงตามจังหวัด|50200]]
| เว็บ = [http://www.science.cmu.ac.th www.science.cmu.ac.th]
}}
 
'''คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่''' เป็นหนึ่งในสามคณะแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มเปิดการเรียนการสอนวันที่ [[18 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2507]] ซึ่งเป็นการสอนวันแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วย ปัจจุบันดำเนินการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย โดยจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โท และเอก นอกจากนี้ยังจัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้กับนักศึกษาในคณะต่างๆ อีกด้วย
 
ผู้ใช้นิรนาม