ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ริชาร์ด ฮาร์ดิง เดวิส"

 
 
*''The West From A Car Window'' (ค.ศ.1892)
*''Exiles, and other stories'' (ค.ศ.1894)
*''Three Gringos in Venezuela'' (ค.ศ.1896)
*''Cuba in War Time'' (ค.ศ.1897)
*''The Congo and coasts of Africa'' (ค.ศ.1907)
*''Notes of a War Correspondent'' (ค.ศ.1910)
*''Peace manoeuvres; a play in one act'' บทละครจบในหนึ่งองก์(ค.ศ.1914)
 
== ลิงก์ภายนอก ==
179

การแก้ไข