SARANPHONG YIMKLAN

เข้าร่วมเมื่อ 28 ตุลาคม 2549
 
เนื่องจากมีบทความเกี่ยวกับวิชาเคมีได้ถูกเขียนขึ้นโดยชาววิกิพีเดียมาแต่ต้น หลายบทความยังคงอยู่ในระดับโครง หรือมีรายละเอียดที่ไม่ถูกต้อง จึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงบทความเหล่านี้ให้ดีขึ้น ในตารางต่อไปนี้เป็นรายชื่อบทความที่ได้ทำการปรับปรุงให้ดีขึ้นบ้างแล้ว และยังคงต้องการความช่วยเหลือจากชาววิกิพีเดียอีกมากครับ ความถูกต้องในเนื้อหาและหลักการมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากวิกิพีเดียเป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐานที่ค้นพบได้ในอินเทอร์เน็ตและอาจทำให้คนเข้าใจผิดเป็นบริเวณกว้างได้
 
{| class="wikitable"
!
!
!
!
|-
|1
|ผลิกศาสตร์รังสีเอ็กซ์
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|}
 
===เขียนชื่อบ้านนามเมืองในภาคเหนือด้วยอักษรธรรมล้านนา===
2,244

การแก้ไข