ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุณหญิงนอกทำเนียบ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| '''ผู้สร้าง ''' || จิรายุโปรดักชั่น<br>[[สหมงคลฟิล์ม]] || [[กนกวรรณ ด่านอุดม|รัศมีดาวการละคร<br>กนกวรรณ ด่านอุดม]] || [[วรายุฑ มิลินทจินดา]] || [[ดาราวิดีโอ]] || [[อาร์เอส]]<br>[[กุลณัฐ ปรียะวัฒน์]]
|-
| ''' ผู้กำกับการแสดง ''' || [[เนรมิต]] || [[อดุลย์ ดุลยรัตน์]] || [[กำธร สุวรรณปิยะศิริ]] || [[มานพ สัมมาบัติ]] || [[ปกาสิต กิ่งศักดิ์]]
|-
| '''บทการแสดง''' || [[ส.อาสนจินดา]] || [[สุภาว์ เทวกุล]] || [[กะรัต]] || [[ปราณประมูล]] || วรรณา แต่งพสุเลิศ
| คุณหญิงอรุณวตี || [[สุทิศา พัฒนุช]] || [[มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช]] || [[นันทวัน เมฆใหญ่]] || [[อภิรดี ภวภูตานนท์]] || [[นุสบา ปุณณกันต์]]
|-
| ศจี/คุณสุพัตศจี/ลูกของสิงห์และจุรี/เลขาส่วนตัวของคุณหญิงอรุณวตี || [[อรัญญา นามวงษ์]] || [[วิยะดา อุมารินทร์]] || [[ลินดา ค้าธัญเจริญ]] || [[นุสบา ปุณณกันต์|นุสบา วานิชอังกูร]] || [[ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์]]
|-
| สุพรรณ || [[ภูษิต อภิมันต์]] || [[จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ]] || [[วิวัฒน์ ผสมทรัพย์]] || [[วิทิต แลต]] || [[จิระ ด่านบวรเกียรติ]]
|-
| แกมแก้ว/ลูกแก้ว/น้องสาวของชีวิน/เพื่อนของลูกแก้ว || [[มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช]] || [[ปวีณา ปิจเปี่ยมกิจ]] || [[ณัฐกานต์ เศรษฐบุตร]] || [[ศิตา เมธาวี]] || [[กฤตพร หาญโยธิน]]
|-
| ชีวิน/พี่ชายของลูกแก้ว/นักการทูต || [[อนันต์ สัมมาทรัพย์]] || [[สมภพ เบญจาธิกุล]] || [[ดิลก ทองวัฒนา]] || [[มาฬิศร์ เชยโสภณ]] || [[วิทวัส สิงห์ลำพอง]]
|-
| รัชนีฉาย || [[เมตตา รุ่งรัตน์]] || นงลักษณ์ โรจนพรรณ || [[อรสา พรหมประทาน]] || [[รักษ์สุดา สินวัฒนา]] || [[ไอยวริญท์ โอสถานนท์]]
| ศิริกัญญา || || || || || [[พรปวีณ์ เทพมงคล]]
|-
| จุก/จุรี || [[ชูศรี มีสมมนต์]] || กิ่งดาว ดารณี || [[เมตตา รุ่งรัตน์]] || วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง || กัลยา เลิศเกษมทรัพย์
| รัชนีฉาย/น้าของชีวินและลูกแก้ว || [[เมตตา รุ่งรัตน์]] || [[นงลักษณ์ โรจนพรรณ]] || [[อรสา พรหมประทาน]] || [[รักษ์สุดา สินวัฒนา]] || [[ไอยวริญท์ โอสถานนท์]]
|-
| จุก/จุรี/แม่ของศจี || [[ชูศรี มีสมมนต์]] || [[กิ่งดาว ดารณี]] || [[เมตตา รุ่งรัตน์]] || [[วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง]] || [[กัลยา เลิศเกษมทรัพย์]]
|-
| แม่ปริก/ยายปริก/แม่เลี้ยงของจุรี/เจ้าของกิจการแม่ปริก บริการถึงใจ || || || || || [[อำภา ภูษิต]]
|-
| ป้าวรรณ/คนรับใช้บ้านคุณปราจิต || || || || || [[นฤมล นิลวรรณ]]
|-
| สมถวิล,วิ๋น/สาวขายบริการ || || || || || [[อรัญญา ประทุมทอง]]
|-
| อู๊ด,จุก/สาวขายบริการ || || || || || [[ชนิตา สุภาพันธ์]]
|-
| โสภา/สาวขายบริการ || || || || || [[รุ่งทิวา คงสนุ่น]]
|-
| ริน/สาวขายบริการ || || || || ||
|-
| ดนัย/เพื่อนของสุพรรณ || || || || || [[ประจัญพล วงษ์ดนตรี]]
|-
| รัตนพร/รัตน์/เพื่อนของลูกแก้ว || || || || || [[กุลจิรา แสงประทุม]]
|-
| มะแม/ศาสนาจารย์ทางศาสนาคริสต์ (รับเชิญ) || || || || || [[ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา]]
|-
| ศรี/นาม/พ่อเลี้ยงของศจี (รับเชิญ) || || || || || [[อนันต์ บุนนาค]]
|-
| แม่ของรัชนีฉาย/น้าของวตี (รับเชิญ) || || || || || [[ไปรมา รัชตะ]]
|-
| สิงห์/คนขายเสื้อผ้า/พ่อตัวจริงของศจี (รับเชิญ) || || || || || [[เวนย์ ฟอลโคเนอร์]]
|-
| คุณหญิงเดี้ยง/แม่ของศิริกัลยา (รับเชิญ) || || || || || [[นริสา พรหมสุภา]]
|-
| แขกร่มงาน/ตอนงานต้อนรับภรรยาท่านทูตฝรั่งเศส (รับเชิญ) || || || || || [[กุลณัฐ ปรียะวัฒน์]]
|-
| เมียของสิงห์ (รับเชิญ) || || || || ||
|-
| หลวงพ่อ (รับเชิญ) || || || || ||
|-
| พระครู (รับเชิญ) || || || || ||
|-
| เปลือง (รับเชิญ) || || || || ||
|-
| แจ่ม/สาวขายบริการ (รับเชิญ) || || || || ||
|-
| มะขวิด/สาวขายบริการ (รับเชิญ) || || || || ||
|-
| ลำดวน/สาวขายบริการ (รับเชิญ) || || || || ||
|-
| ดวงตา/สาวขายบริการ (รับเชิญ) || || || || ||
|-
| มณี/สาวขายบริการ (รับเชิญ) || || || || ||
|-
| แตง/สาวขายบริการ (รับเชิญ) || || || || ||
|-
| มะขาม/สาวขายบริการ (รับเชิญ) || || || || ||
|-
| สมถวิล/สาวขายบริการ (รับเชิญ) || || || || ||
|-
| ออ/สาวขายบริการ (รับเชิญ) || || || || ||
|-
| แหวน (รับเชิญ) || || || || ||
|-
| เอิก/ชาวบ้าน (รับเชิญ) || || || || ||
|-
| น้า/ชาวบ้าน (รับเชิญ) || || || || ||
|-
| ศจี/ตอนเด็ก (รับเชิญ) || || || || || ด.ญ.
|-
| บรรจง/คนรับใช้บ้านคุณปราจิต || || || || ||
|-
| ลุง/คนรับใช้บ้านคุณปราจิต || || || || ||
|-
| ป้า/คนรับใช้บ้านคุณปราจิต || || || || ||
|-
| ผ่อง/คนรับใช้บ้านคุณปราจิต || || || || ||
|-
| นวล/คนรับใช้บ้านคุณปราจิต || || || || ||
|-
| จุ้ย/เพื่อนของลูกแก้ว/ตอนมหาวิทยาลัย (รับเชิญ) || || || || ||
|-
| ต้อ/เพื่อนของลูกแก้ว/ตอนมหาวิทยาลัย (รับเชิญ) || || || || ||
|-
| ท่านอธิบดี/คุณพ่อของศิริกัญญา (รับเชิญ) || || || || ||
|-
| ชาติ/นักเลงในหมู่บ้าน (รับเชิญ) || || || || ||
|-
| น้าศิษย์/คนรับใช้บ้านคุณปราจิต (รับเชิญ) || || || || ||
|-
| อาพร/ (รับเชิญ) || || || || ||
|-
| หมอ/นายแพทย์ (รับเชิญ) || || || || ||
|-
| วนิดา/ตอนมหาวิทยาลัย (รับเชิญ) || || || || ||
|-
| ปัทมา/ตอนมหาวิทยาลัย (รับเชิญ) || || || || ||
|-
| วิมาร/ตอนมหาวิทยาลัย (รับเชิญ) || || || || ||
|-
| ปัตทมา/ตอนมหาวิทยาลัย (รับเชิญ) || || || || ||
|-
| ป้า/คนรับใช้บ้านแม่ของรัชนีฉาย || || || || ||
|-
| น้า/คนรับใช้บ้านแม่ของรัชนีฉาย || || || || ||
|-
| ตาเสิด/พ่อค้าขายอาหารตามสั่งหน้ามหาวิทยาลัย (รับเชิญ) || || || || ||
|-
| คุณหญิงวิภาดา (รับเชิญ) || || || || ||
|-
| ปุน/ลูกของคุณหญิง (รับเชิญ) || || || || ||
|-
| ตรี/ตอนมหาวิทยาลัย (รับเชิญ) || || || || ||
|-
|}
* [http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=6148&page=6&keyword= คุณหญิงนอกทำเนียบ (2517)] thaifilm.com
* [http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2008/01/A6214088/A6214088.html คิดถึงละครเรื่องคุณหญิงนอกทำเนียบ]
* {{Siamzone drama|882|คุณหญิงนอกทำเนียบ (2558)}}
 
[[หมวดหมู่:นวนิยายไทย]]
[[หมวดหมู่:ละครโทรทัศน์ไทย]]
[[หมวดหมู่:วรรณกรรมที่สร้างเป็นละครโทรทัศน์]]
[[หมวดหมู่:รายการโทรทัศน์ที่เริ่มออกอากาศตั้งแต่ พ.ศ. 2558]]
[[หมวดหมู่:รายการโทรทัศน์ช่อง 3]]
[[หมวดหมู่:รายการโทรทัศน์ช่อง 5]]
[[หมวดหมู่:รายการโทรทัศน์ช่อง 7]]
[[หมวดหมู่:รายการโทรทัศน์ช่อง 8]]
5,346

การแก้ไข