ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระบบสารสนเทศ"

แทนที่เนื้อหาด้วย "6.11 โย่วๆๆ"
(ย้อนการแก้ไขของ 110.77.213.73 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Tropicalkitty)
(แทนที่เนื้อหาด้วย "6.11 โย่วๆๆ")
6.11 โย่วๆๆ
{{ระวังสับสน|สารสนเทศ|เทคโนโลยีสารสนเทศ}}
'''ระบบสารสนเทศ''' (Information System หรือ IS) <ref>{{cite web |url= http://wwwmatthes.in.tum.de/wikis/system-cartography/application-landscape|title=Definition of Application Landscape|date= Jan 21, 2009|publisher= Software Engineering for Business Information Systems (sebis)| accessdate=January 14, 2011}}</ref> เป็นระบบพื้นฐานของการทำงานต่างๆ ในรูปแบบของการเก็บ (input) การประมวลผล (processing) เผยแพร่ (output) และมีส่วนจัดเก็บข้อมูล (storage)
 
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศคือ [[ฮาร์ดแวร์]], [[ซอฟต์แวร์]], [[มนุษย์]], [[กระบวนการ]], [[ข้อมูล]], เครือข่าย
 
ระบบสารสนเทศนั้นจะประกอบด้วย
# [[ข้อมูล]] (Data) หมายถึง ค่าของความจริงที่ปรากฏขึ้น โดยค่าความจริงที่ได้จะนำมาจัดการปรับแต่งหรือประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ
# [[สารสนเทศ]] (Information) คือ กลุ่มของข้อมูลที่ถูกตามกฎเกณฑ์ตามหลักความสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลเหล่านั้นมีประโยชน์และมีความหมายมากขึ้น
# [[การจัดการ]] (Management) คือ การบริหารอย่างเป็นระบบ เป็นการกำหนดเป้าหมายและทิศทางการจัดการขององค์กรนั้น ซึ่งต้องมีการวางแผน กำหนดการ และจัดการทรัพยากรภายในองค์กร เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้นๆ
 
'''ระบบสารสนเทศและ MIS''' (IS) - หรือ'''การประยุกต์ใช้ภูมิทัศน์''' <ref>{{cite web |url= http://wwwmatthes.in.tum.de/wikis/system-cartography/application-landscape|title=Definition of Application Landscape|date= Jan 21, 2009|publisher= Software Engineering for Business Information Systems (sebis)| accessdate=January 14, 2011}}</ref> - คือการรวมกันของ[[เทคโนโลยีสารสนเทศ]] ([[information technology]]) และกิจกรรมของผู้คนว่าด้วยการดำเนินการให้ความช่วยเหลือใด ๆ, การทำการจัดการและการตัดสินใจ <ref>[http://web.archive.org/web/20070903115947/http://www.sei.cmu.edu/publications/documents/03.reports/03tr002/03tr002glossary.html SEI Report, "Glossary"]</ref> ในความหมายที่กว้างมาก, ระบบสารสนเทศเป็นคำที่ใช้บ่อยในการอ้างถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คน กระบวนการข้อมูลและเทคโนโลยี ในแง่นี้คำที่ใช้ในการอ้างอิงไม่เพียงแต่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่องค์กรจะใช้เท่านั้น, แต่ยังรวมถึงวิธีที่คนมีปฏิสัมพันธ์กับเทคโนโลยีนี้ในการสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจ <ref>Kroenke, D M. (2008). Experiencing MIS. Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ</ref>
 
บางสิ่งบางอย่างสร้างความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างระบบสารสนเทศ ,ระบบคอมพิวเตอร์ ,และกระบวนการทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศมักจะรวมถึงองค์ประกอบของ ICT แต่ก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอย่างหมดจดกับ ICT เสียทีเดียว
 
== อ้างอิง ==
 
{{รายการอ้างอิง}}
* [http://blog.eduzones.com/dena/4892 ระบบสารสนเทศและประวัติ]
 
 
{{คอมมอนส์-หมวดหมู่|Information systems}}
 
{{DEFAULTSORT:Information System}}
 
[[หมวดหมู่:ระบบสารสนเทศ| ]]
ผู้ใช้นิรนาม