ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เส้นเวลาของประวัติศาสตร์ธรรมชาติ"

* 13,798 ± 0,037 [[ma (unit)|Ma]] ago: estimated age of the [[universe]] according to the [[Big Bang]] theory
* 13,700 ล้านปี: อะตอมของ[[ไฮโดรเจน]]และ[[ฮีเลียม]]ได้ถือกำเนิดขึ้น
* 13,600–13,500 ] ล้านปี: ดวงดวงแรกได้กำเนิดขึ้น
* 13,600–13,500 Ma: First stars begin to shine
* 13,340 ล้านปี: อะตอมของ[[ลิเทียม]]ได้กำเนิดขึ้น
* 13,320 ล้านปี: อะตอมของ[[เหล็ก]]ได้กำเนิดขึ้น
ผู้ใช้นิรนาม