ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 49"

| bgcolor = "#E9E9E9"| [[กระทรวงยุติธรรม]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=ยุติธรรม}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[วิเชียร วัฒนคุณ|นายวิเชียร วัฒนคุณ]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|-
| rowspan = 2 bgcolor = "#E9E9E9"| [[กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี|กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[ไพจิตร เอื้อทวีกุล|นายไพจิตร เอื้อทวีกุล]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| {{หมุดรมช|กระทรวง=วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[กอปร กฤตยากีรณ|นายกอปร กฤตยากีรณ]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
ผู้ใช้นิรนาม