ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|รหัสภูมิภาค =
|บุคลากร =
|งบประมาณ = 23,952081.68980898 ล้านบาท <small>([[พ.ศ. 25582559]])</small><ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25572558/A/069091/117.PDF พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25582559] เล่ม 131132 ตอนที่ 6991ก วันที่ 3025 กันยายน 25572558</ref>
|รัฐมนตรี1_ชื่อ =
|รัฐมนตรี1_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า4_ชื่อ = [[ดร.]]ลดาวัลย์ กระแสร์ชล
|หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ
|หัวหน้า5_ชื่อ = [[ดร.]]จุลเทพ ขจรไชยกุล
|หัวหน้า5_ตำแหน่ง = ผู้อำนวยการ[[ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ]] (เอ็มเทค)
|หัวหน้า6_ชื่อ = [[ดร.]]กัญญวิมว์ กีรติกร
|หัวหน้า6_ตำแหน่ง = ผู้อำนวยการ[[ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ]] (ไบโอเทค)
|หัวหน้า7_ชื่อ = [[ศาสตราจารย์]] [[ดร.]] [[นายแพทย์]]สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
|หัวหน้า7_ตำแหน่ง = ผู้อำนวยการ[[ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ]] (นาโนเทค)
|หัวหน้า8_ชื่อ = [[ดร.]]ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร
|หัวหน้า8_ตำแหน่ง = ผู้อำนวยการ[[ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ]] (เนคเทค)
|หัวหน้า9_ชื่อ = [[ดร.]]ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล (รองผู้อำนวยการ)
|หัวหน้า9_ตำแหน่ง = ผู้อำนวยการ[[ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี]] (ทีเอ็มซี)
|หัวหน้า10_ชื่อ =
|หัวหน้า10_ตำแหน่ง =
|ประเภทหน่วยงาน =
|ต้นสังกัด = [[กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ประเทศไทย)|กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]]
54,355

การแก้ไข