ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การคลังสินค้า"

 
ในระยะเริ่มต้น องค์การคลังสินค้า ได้รับโอนกิจการมาจากกองคลังสินค้า กระทรวงเศรษฐการ และในปี พ.ศ. 2524 ได้รับโอนทรัพย์สินของโรงงานกระสอบ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าด้วยกัน ซึ่งใช้เป็นที่ตั้งของสำนักงานองค์การคลังสินค้า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา<ref>[http://www.pwo.co.th/ewt_news.php?nid=243 ประวัติองค์การคลังสินค้า]</ref>
== คณะกรรมการ ==
นางสาลินี วังตาล
นายสมชาติ สร้อยทอง
นายธงรบ ด่านอำไพ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/043/10.PDF</ref>
 
== อ้างอิง ==
34,780

การแก้ไข