ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การท่าเรือแห่งประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| รัฐมนตรี10_ชื่อ =
| รัฐมนตรี10_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า1_ชื่อ = นายเฉลิมชัย[[พลเรือเอก]] มีคุณเอี่ยมอภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ผู้อำนวยการประธานกรรมการ
| หัวหน้า32_ชื่อ = นายเอกรินทร์[[เรือเอก]] ภู่แสนธนาสารสุทธินันท์ หัตถวงษ์
| หัวหน้า32_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ
| หัวหน้า43_ชื่อ = นายสุรพงษ์ รงศิริกุลว่าง
| หัวหน้า43_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ (สายวิศวกรรม)
| หัวหน้า54_ชื่อ = นายศักดา[[เรือโท]] ตั้งปณิธานสุขกมลศักดิ์ พรหมประยูร
| หัวหน้า54_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ (สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ)
| หัวหน้า65_ชื่อ = ร.อ.อิทธิชัย[[หม่อมหลวง]]พรพรหม สุพรรณกูล ร.น.เทวกุล
| หัวหน้า5_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ (สายบริหารทรัพยากรบุคคลและการเงิน)
| หัวหน้า6_ชื่อ = อดิสรณ์ อโนทัยสินทวี
| หัวหน้า6_ตำแหน่ง = นักบริหาร 16
| หัวหน้า7_ชื่อ = ร.ต.ทรงธรรมว่าที่[[ร้อยตรี]] จันทประสิทธิ์รัฐกร ร.น.เขียวไพศาล
| หัวหน้า7_ตำแหน่ง = นักบริหาร 1514
| หัวหน้า8_ชื่อ = ท.พ.หญิง[[เรือตรี]] ทรงศิริธรรม รังสิยากูลจันทประสิทธิ์
| หัวหน้า8_ตำแหน่ง = นักบริหาร 14ผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ
| หัวหน้า9_ชื่อ = [[ร้อยตำรวจตรี]] มนตรี ฤกษ์จำเนียร
| หัวหน้า9_ตำแหน่ง = ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง
| หัวหน้า10_ชื่อ =
| หัวหน้า10_ตำแหน่ง =
ผู้ใช้นิรนาม