ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เซลล์"

(robot Adding: ja:セル)
* ถ้ามาจากคำว่า cell โดยทั่วไปจะหมายถึงหน่วยย่อยที่มีการกั้นขอบเขต โดยทั่วไปเซลล์จะเป็นส่วนประกอบในโครงสร้างอื่น ๆ ที่ใหญ่กว่า ความหมายที่ชัดเจนจะขึ้่นกับบริบทที่ใช้
 
 
==ในวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ==
* [[เซลล์ (ชีววิทยา)]] โครงสร้างและหน่วยทำงานของทุก ชีวิต ใน สิ่งมีชีวิต
* [[เซลล์ไฟฟ้า]] (Electrochemical cell)
* เซลล์ใน[[รวงผึ้ง]]
* วารสารวิชาการ[[เซลล์ (วารสาร)|เซลล์]]
<!--
* [[Cell Evolution Life laboratory]] C.E.L.L a alife simulator -->
 
==ในศิลปะ==
ผู้ใช้นิรนาม