ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภราดาฆราวาส"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  5 ปีที่แล้ว
ภราดาฆราวาส มีต้นกำเนิดมาจากคณะนักบวชที่ใช้[[ชีวิตอารามวาสีแบบศาสนาคริสต์|ชีวิตอารามวาสี]] <ref>[http://laybrother.com/history/ History of the Vocation of lay brotherhood], เรียกข้อมูลวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555</ref> ในคณะนักบวชเหล่านี้จะมีฆราวาสอุทิสตนทำงานช่วยเหลืองานต่าง ๆ ใน[[อาราม]] โดยเฉพาะงานที่ใช้แรงซึ่งไม่สะดวกสำหรับนักบวชที่ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับ[[การทำวัตร]] [[การรำพึงธรรม]] และ[[การอธิษฐาน]] [[นักพรต]]เหล่านี้อาจรับ[[ศีลอนุกรม]]เป็น[[บาทหลวง]]ด้วย ทำให้สามารถโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ได้ และได้เป็นบิดาฝ่ายจิตวิญญาณแก่[[คริสต์ศาสนิกชน]] ต่างจากฆราวาสที่ทำงานรับใช้ในอาราม ไม่ได้มุ่งจะบวชเป็นบาทหลวง จึงเรียกว่า “ภราดา” ซึ่งแปลว่า พี่น้อง (เพื่อให้ต่างจากบาทหลวงที่เรียกว่า '''คุณพ่อ''') ภราดาเหล่านี้ไม่มีพันธะต้องเข้าร่วมการทำวัตร แต่เน้นทำงานที่ใช้แรง<ref>[http://oxforddictionaries.com/definition/english/lay%2Bbrother Definition of lay brother]. Oxford Dictionary. เรียกข้อมูลวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555</ref> เช่น เกษตรกรรม ช่างฝีมือ ทำอาหาร ศิลปะ รวมทั้งช่วยสอนหนังสือในโรงเรียนและโบสถ์ โดยภราดาฆราวาสจะสวมเครื่องแบบ[[แฮบิต]]แตกต่างจาก[[นักพรต]]และ[[ไฟรอาร์]]ที่จะรับศีลอนุกรม เพื่อให้สามารถแยกแยะสถานะได้อย่างชัดเจน<ref>[http://www.newadvent.org/cathen/09093a.htm Catholic Encyclopedia: Lay Brothers]. เรียกข้อมูลวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555</ref>
 
แม้ภราดาฆราวาสจะมีสถานะต่ำกว่าบาทหลวง แต่มีวิถีชีวิตที่ทำงานได้คล่องตัวกว่า และภราดาหลายคนก็มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ เป็นที่ยอมรับในสังคม ทำให้จำนวนภราดาในคณะนักบวชต่าง ๆ มีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนบางคณะได้แยกภราดาออกเป็นคณะนักบวชอีกคณะหนึ่งต่างหาก มีการบริหารการปกครองเป็นของตนเองโดยไม่ขึ้นกับคณะนักบวชที่เป็นบาทหลวง เช่น [[คณะธรรมทูตพระแม่มารีย์]]ที่เดิมมีทั้งบาทหลวงและภราดา ต่อมาบาทหลวง[[กาเบรียล เดแอ]] ได้แยกกลุ่มภราดาออกมาตั้งเป็นคณะนักบวชอีกคณะหนึ่งที่บริหารปกครองตนเองชื่อว่าคณะพระจิต ต่อมาเรียกว่า[[คณะภราดาเซนต์คาเบรียล]] นอกจากนี้ยังมีการตั้งคณะภราดาโดยเฉพาะ เช่น [[คณะภราดาลาซาล]] ซึ่งนักบุญ[[ฌ็อง-บาติสต์ เดอ ลา ซาล]] ตั้งขึ้นเพื่อฝึกบุรุษที่อุทิสตนอุทิศตนทำงานด้านการศึกษา
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม