เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

 
{{รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ}}
{{ชาวไทยยูเนสโก}}
 
{{เกิดปี|2410}}{{เสียชีวิตปี|2459}}