ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
|-
| valign = "top" | 1. [[ภาวิช ทองโรจน์|เภสัชกร ศาสตราภิชาน ดร.ภาวิช ทองโรจน์]]
| valign = "top" | [[พ.ศ. 2557]] - [[พ.ศ. 2558]]
|-
| valign = "top" | 2. [[สุมนต์ สกลไชย|เภสัชกร ศาตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย]]
| valign = "top" | 24 พฤศจิกายน [[พ.ศ. 2557]] - [[พ.ศ. 2558]]
|-
! colspan = "2" | นายกสภา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
|-
| valign = "top" |1. [[อาภรณ์ แก่นวงศ์|นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์]]
| valign = "top" | [[พ.ศ. 2558]] - ปัจจุบัน
|}
 
393,742

การแก้ไข