ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เนื้อทราย"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
}}</ref>
 
หมายเหตุ: เดิมเนืิ้อเนื้อทรายเคยถูกแบ่งออกได้เป็น 2 [[ชนิดย่อย]] คือ เนื้อทรายอินเดีย (''Hyelaphus porcinus porcinus'') และ[[เนื้อทรายอินโดจีน]] (''Hyelaphus porcinus annamiticus'') แต่ปัจจุบันเห็นว่าควรแยกออกมาเป็นชนิดต่างหาก<ref>[http://www.ultimateungulate.com/NewTaxonomy.html Ungulate Taxonomy – A new perspective from Groves and Grubb (2011)]. ultimateungulate.com</ref>
 
== อ้างอิง ==
426,865

การแก้ไข