ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมัยโฮโลซีน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
{{ยุคโฮโลซีน}}
 
<ref name="Zalasiewicz08">{{Cite journal |author = Zalasiewicz, J. et al.|title = Are we now living in the Anthropocene |journal = GSA Today |volume = 18 |issue = 2 |pages=4–8 |year = 2008 |url = http://www.see.ed.ac.uk/~shs/Climate%20change/Geo-politics/Anthropocene%202.pdf |doi = 10.1130/GSAT01802A.1}}</ref>
 
== อ้างอิง ==
 
{{รายการอ้างอิง}}
 
<ref name="Zalasiewicz08">{{Cite journal |author = Zalasiewicz, J. et al.|title = Are we now living in the Anthropocene |journal = GSA Today |volume = 18 |issue = 2 |pages=4–8 |year = 2008 |url = http://www.see.ed.ac.uk/~shs/Climate%20change/Geo-politics/Anthropocene%202.pdf |doi = 10.1130/GSAT01802A.1}}</ref>
 
[[หมวดหมู่:สมัยโฮโลซีน]]
117

การแก้ไข