ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เหตุเฮลิคอปเตอร์เบลล์ตกที่จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2524"

* นาย[[ปรุงศักดิ์ ไชยหาญ]] - ส.ส. [[มหาสารคาม]]
* นาย[[ไพฑูรย์ โหตรไวศยะ]] - ส.ส. [[อุบลราชธานี]]
* นายชั[[ยทิพย์ชัยทิพย์ น่วมอนงค์]] - ส.ส. [[กรุงเทพมหานคร]]
* พันตำรวจเอก [[กฤช สังขทรัพย์]] - ส.ส. [[เลย]] รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
* พลอากาศเอก บัญชา เมฆวิชัย - รองปลัด[[กระทรวงกลาโหม]]
54,188

การแก้ไข