ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เหตุเฮลิคอปเตอร์เบลล์ตกที่จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2524"

'''เหตุเฮลิคอปเตอร์เบลล์ตกที่จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2524''' เป็นอุบัติเหตุทางการบินที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ [[5 กันยายน]] [[พ.ศ. 2524]] [[เฮลิคอปเตอร์]]แบบ[[เบลล์ 205]] ของ[[กรมตำรวจ]] นำสมาชิก[[สภาผู้แทนราษฎร]]เดินทางไปเยี่ยมชม[[โครงการหลวง]] ที่[[สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง]] [[ตำบลแม่งอน]] [[อำเภอฝาง]] [[จังหวัดเชียงใหม่]] เครื่องเกิดขัดข้องจนตกในหุบเขา ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง และไม่มีผู้รอดชีวิต
 
== รายชื่อรายนามผู้เสียชีวิต ==
ผู้เสียชีวิต จำนวน 11 คน ในจำนวนนี้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถึง 5 คน ได้แก่
* นาย[[คล้าย จิตพิทักษ์]] - ส.ส. [[พัทลุง]]
* นาย[[ไพฑูรย์ โหตรไวศยะ]] - ส.ส. [[อุบลราชธานี]]
* นายชั[[ยทิพย์ น่วมอนงค์]] - ส.ส. [[กรุงเทพมหานคร]]
* พันตำรวจเอก [[กฤช สังขทรัพย์]] - ส.ส. [[เลย]] รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
* พลอากาศเอก บัญชา เมฆวิชัย - รองปลัด[[กระทรวงกลาโหม]]
* นายสุนทรเทพ ศรีเวศร์ - ผู้สื่อข่าวกรมประชาสัมพันธ์
54,187

การแก้ไข