ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บิกแมชชีนเรเคิดส์"

บอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อนไปเป็น บิกมะชีนเร็กเคิดส์
(Dolkungbighead ย้ายหน้า บิกแมชชีนเรเคิดส์ ไปยัง บิกแมชีนเรเคิดส์: machine = /məˈʃiːn/)
 
(บอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อนไปเป็น บิกมะชีนเร็กเคิดส์)
 
#เปลี่ยนทาง [[บิกแมชีนเรเคิดส์กมะชีนเร็กเคิดส์]]
2,984

การแก้ไข