ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธีรภัทร พริ้งศุลกะ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
# [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554]] [[จังหวัดสุราษฎร์ธานี]] สังกัด[[พรรคประชาธิปัตย์]]
==ด้านสังคม==
*พ.ศ.[[2556]]-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ[[WARNER BROS.]]
*พ.ศ.[[2555]] กรรมการ[[WARNER BROS.]]
*พ.ศ.2554-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ[[ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย]]
*พ.ศ.[[2554]] นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียน
*พ.ศ.2551-พ.ศ.2553 รองผู้อำนวยการ[[ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย]] (สมัยที่ 2)
*พ.ศ.2542-ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิสุเทพ เทือกสุบรรณ
*พ.ศ.2542-2543 รองผู้อำนวยการ[[ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย]] (สมัยแรก)
*พ.ศ.2541
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
ผู้ใช้นิรนาม