ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนนายเรือ"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
| 23 || นาวาเอก หม่อมราชวงศ์พันธุม ทวีวงศ์ || พ.ศ. 2505 – 2509 ||
|-
| 24 || พลเรือตรี [[สมุทร์ สหนาวิน]] || พ.ศ. 2509 – 2513 ||
|-
| 25 || พลเรือตรี ประพัฒน์ จันทวิรัช || พ.ศ. 2513 – 2519 ||
| 53 || พลเรือโท ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร || พ.ศ. 2553 – 2554 ||
|-
| 54 || พลเรือโท [[ไกรสร จันสุวานิชย์]] || พ.ศ. 2554 – 2555 ||
|-
| 56 || พลเรือโท อนุทัย รัตตะรังสี || พ.ศ. 2555 - 2556 ||
ผู้ใช้นิรนาม