ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมบุญ ระหงษ์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
*ผู้อำนวยการ[[การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย]] (ทอท.)
*กรรมการ[[ธนาคารกรุงไทย]] (2534-2536)
*รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกรรมการ[[WARNER BROS.]] (2539-2543)
*กรรมการ[[ธนาคารนครหลวงไทย]]
*ประธานกรรมการ[[องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย]]
ผู้ใช้นิรนาม